67/238, Moo 5, Kukkak, Takua Pa

Phang Nga 82200 Thailand


+66 76 427 700

The Green

Check-in

Check-out

Please Select

Promo Code

การมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม

การประสบความสำเร็จในฐานะองค์กรถือเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของกะตะธานี ทั้งผู้บริหารและทีมงาน
อย่างไรก็ตาม กิจกรรมทั้งหมดของเราตั้งอยู่บนหลักการของการพัฒนาที่ยั่งยืน


กะตะธานีคอลเลกชั่นเชื่อว่าการรักษาความสมดุลระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจและการตอบแทนชุมชนเป็นสิ่งสำคัญ
ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่าการปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมและมีการดำเนินการริเริ่มภายในรีสอร์ท เรารู้สึกว่าอุตสาหกรรมการบริการและการท่องเที่ยว
ควรหันมาเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น อันเป็นผลมาจากความต้องการของผู้บริโภค
เพื่อลดผลกระทบอุตสาหกรรมที่มีต่อระบบนิเวศ เราได้ผนึกรวมหลักการด้านการรักษาธรรมชาติเข้ากับกลยุทธ์หลักทางธุรกิจของเรา


เรามีความภาคภูมิใจอย่างยิ่งในความมุ่งมั่นที่เรามีต่อโลกใบนี้ ในการค้นหาความสำคัญ
สร้างความก้าวหน้าที่วัดได้อย่างมั่นคงของความพยายามในการปกป้องสิ่งแวดล้อมของเราผ่านการอนุรักษ์น้ำอย่างสม่ำเสมอ
การประหยัดพลังงานการลดของเสียและการปฏิบัติที่ชัดเจนในอากาศ นโยบายของเราคือการลดใช้ซ้ำและรีไซเคิล


Water Management

The hotel industry drives considerable consumption of water and waste water caused by the occupation levels and maintenance in the hotel. To guarantee these impacts are kept to a minimum, the hotel has implemented ways to ensure water consumption is effectively monitored and managed. To reduce the negative impacts of the large amounts of waste water in the hotel we make sure that all grey water is treated and reused in our gardens.

Waste Management

Waste Separation

- It costs at least three times more to dump trash in landfills than it costs to reuse and recycle. Due to high consumer demands large hotels such as Katathani Collection tend to contribute substantially to generation of waste; consequently we manage it by separating all the paper, glass, metal and plastic.

Biological waste & composting

- We are able to consistently manufacture our very own all organic completely biodegradable mulch for use in the tropical garden areas leading to improved soil quality and appearance.

Energy Saving

All power, lighting and cooling throughout the facilities is governed by a functional Energy Management system. We use highly energy efficient compact fluorescent lamps designed to reduce energy costs moreover for regeneration of energy.

Chemical Management

Ko Green Products

- Katathani Collection of Resorts has an exclusive line of Ko Green Products, which are all natural, all-organic, and biodegradable, phosphorus free and nitrate free. Unlike many conventional cleaning agents these products are made without animal by-products, synthetic or chemical preservatives, this resulting in a natural cycle that does not harm the environment.

Some of our Ko Green products include:
 • Klean & Natural- A natural all purpose detergent.
 • Klean Lemon- washing up liquid made completely biodegradable ingredients.
 • Klean Green- septic treatment agent proven to digest waste.
 • Chemical Management

  Organic Garden

  - We strive to provide our guests with the best selection of organic offerings. We have a small garden for growing organic Thai herbs and vegetables, regularly used by guests when participating in our Thai cooking classes.

  Social Initiatives

  This initiative is dedicated to providing opportunities to local people to the Nang Thong community that would not otherwise be available to them. The local community is able to take advantage of jobs as transportation drivers, masseurs/masseuses and vendors along the beach with exclusive rights. Support is given to the local in the form of education on the environment and cultures, traditions in the form of activities.

  Wildlife Conservation

  Katathani Collection will not conduct business or organize activities that affect wildlife or local animals for sustainable tourism and the hotel will support the community or government organizations to take care of local wildlife conservation.

  We continue to challenge ourselves and constantly develop new objectives and goals on a regular basis in order to remain forefront on the modern environmental conservation effort.


            
     

  67/238, Moo 5, Kukkak, Takua Pa

  Phang Nga 82200 Thailand


  Privacy Policy

  • rsvn@thewaterskhaolak.com
  • +66 76 427 700 or +66 76 428 800

  © 2022 The Waters Khao Lak. All Rights Reserved. Website Design by Hoteliers.Guru